Moje cíle

Budu senátorem, který pomáhá lidem v řešení jejich problémů

Jako senátor chci být ombudsmanem regionu. Ve Svitavách otevřu senátorskou kancelář, která bude živým místem pro setkávání, zřídím v ní bezplatnou právní poradnu pro občany. Pravidelně budu zajíždět do měst a obcí kolem Svitav, Litomyšle, Poličky, Moravské Třebové, Skutče, Chrasti, Jevíčka i Luže. Jako senátor navštívím všechna zastupitelstva obcí svého regionu. Budu lidem i obcím pomáhat v řešení jejich problémů a při jednání s ministerstvy či Parlamentem.  

Špatné zákony nesmí Senátem projít

Hlavní úlohou Senátu je kontrolovat, opravovat zákony, které schválí Poslanecká sněmovna. Budu prosazovat prodloužení lhůty pro projednávání zákonů v Senátu ze 30 na 60 dnů, aby mohla být kontrola důsledná. Nesmí se stát, že zákon je špatný už v okamžiku svého vydání.

Otevřeně a transparentně

Všechny úřady musí pracovat transparentně. To je fungující lék na korupci. Za to se budu zasazovat a stejně tak se budu i chovat. Budu prosazovat zrušení výjimek z uveřejňování v registru smluv. Můj diář bude veřejný, uvidíte v něm všechny schůzky. Majetkové přiznání zveřejním na svém webu, pravidelně budu informovat o svých aktivitách v Senátu.

Budu říkat pravdu

Každý je dnes zahlcen informacemi a někteří politici toho zneužívají. Místo jasného a pevného názoru řeknou to, co chce slyšet většina lidí. Nejsem a nebudu populista. Chci být v Senátu proto, abych mohl říkat to, o čem jsem přesvědčen, že je správné. Nebudu se řídit volebními průzkumy. Líbivá lež zůstává lží.

Co budu prosazovat?

Více svobody, méně buzerace

Moje priority vychází z programu Pirátů. Budu prosazovat svobodný přístup občanů k informacím, svobodu projevu a právo na soukromí. Jsem bytostný demokrat, budu hájit demokracii a bojovat proti omezování svobody a potlačování lidských práv. Senát je pojistkou demokracie, to není prázdná fráze. Bez jeho souhlasu nelze měnit Ústavu ani jmenovat ústavní soudce. Budu hájit občany před šikanou ze strany státu.

Řešení nedostatku lékařů

Města i obce začínají dramaticky pociťovat nedostatek zejména praktických lékařů a stomatologů. Jedním z možných řešení je doplnění chybějících lékařů odborníky ze zahraničí. Budu usilovat o zprůhlednění pravidel pro přijímání zahraničních lékařů a budu podněcovat obce, aby pro lékaře vytvářely vhodné podmínky pro otevření praxe praktického lékaře či stomatologa.

Péče o půdu a krajinu

Cítím zodpovědnost za krajinu a životní prostředí vůči našim dětem a dalším generacím. Budu podporovat šetrné nakládání s vodou a půdou. Budu podporovat změnu struktury zemědělských dotací, aby dotace více pomáhaly lokálním zemědělcům a aby se zvyšovala kvalita potravin.

Dopravní infrastruktura

Silniční doprava v našem regionu je v zoufalém stavu. Budu podporovat dostavbu dálnice D 35 v úseku Opatovice nad Labem – Mohelnice. Mezi priority státu se musí opět dostat dálnice D 43 od Moravské Třebové do Brna.

Otevřené vzdělávání

Budu prosazovat, aby se každému dostalo takové vzdělání, po jakém touží. Nesouhlasím se sociálním inženýrstvím, kdy chce stát určovat, co má kdo studovat. Nikdo nedovede odhadnout, jaké nové profese vzniknou za deset, patnáct let. Vzdělaný a vzdělávající se člověk má lepší předpoklady uspět na měnícím se trhu práce. Budu prosazovat posílení výuky kritického myšlení a mediální gramotnosti od dětí až po seniory tak, aby byli občané vyzbrojeni proti propagandě a lžím.

Bezpečná Česká republika

Česká republika patří mezi nejbezpečnější státy na světě. Važme si toho. To, že je na našem kontinentu už víc než sedmdesát let mír, není náhoda. Státy, které spolu komunikují, obchodují, dokonce zruší hranice, ty spolu neválčí. Hlavně z těchto důvodů jsem pro setrvání ČR v Evropské unii a NATO. Vystoupení by pro nás znamenalo značný ekonomický pokles a velké bezpečnostní riziko. Často se EU vytýká zbytečná byrokratičnost. Buďme aktivnější a změňme fungování unie. Jenom nadáváním se nic nevyřeší. 

Jiří Krátký, jiri.kratky@pirati.cz

Web používá cookies více informací.